TechSvit

TechSvit - сучасний постачальник та ?нтегратор технолог?чних р?шень для збер?гання, обробки, передач? даних, обл?ку продукц??, моб?льних р?шень, систем безпереб?йного живлення, в?деов?дображення ?нформац?? Digital Signage. Компан?я нада? консультац??, форму? р?шення, впроваджу? ? п?дтриму? IT програми та обладнання для замовник?в на територ?? Укра?ни. Основна перевага компан?? - команда квал?ф?кованих консультант?в, менеджер?в проект?в та ?нженер?в, а основн? принципи в робот? з кл??нтами - в?дкрит?сть, над?йн?сть, сво?часн?сть.

Кл??нт Св?т Технолог?й
Тип проекту Комплексний

Задача

Зб?льшити продаж? ?Т продукц?? за рахунок Digital канал?в.?На момент звернення онлайн не працював як системний канал генерац?? л?д?в, а виконував б?льше ном?нальну функц?ю.?Перед командою проекту було поставлене комплексне завдання по запуску л?догенерац??.

Р?шення

У процес? анал?зу ми зробили висновок, що для досягнення поставлених ц?лей нам необх?дно розробити Landing Page, яка максимально розкри? сильн? сторони продукту та переваги роботи з TechSvit. Landing Page вийшла ?нформативною й ц?лком в?дпов?дала вимогам замовника.

 

Наступним етапом стала конф?гурац?я систем веб-анал?тики для в?дстежування результативност? власно? роботи.

1499871733708

 

 

Було налаштовано р?зн? типи конверс?? та в?дстежування активност? в?дв?дувач?в у чат?. Маркетинг-м?кс вибудували таким чином, щоб досягнути максимального охоплення ц?льово? аудитор?? в рамках рекламних канал?в.

Результати

  • Прир?ст об’?му продаж?в продукц?? через онлайн-канали на 392% у пор?внянн? з попередн?ми пер?одами.

 

  • Кл??нтами TechSvit стали компан??, що входять у рейтинг топ-200 найб?льших компан?й Укра?ни.

 

  • TechSvit п?двищив р?вн? партнерства завдяки зб?льшенню продаж?в в Укра?н?.

Залишити заявку

Опиш?ть завдання б?знесу, яке необх?дно вир?шити