Брендинг для KRYS

KRYS - молодой украинский бренд высококачественных гидроизоляционных материалов. Продукция компании успешно прошла тысячи лабораторных, промышленных и полевых испытаний.

Кл??нт KRYS
Тип проекту Design
Сайт http://krys.ua

Задача

Розробка айдентики, брендинг. Побудувати асоц?ац?ю: над?йний захист в?д води - це KRYS.

Р?шення

В ход? аудиту попереднього логотипу, ми виявили наступн? несп?впад?ння з задачами кл??нта:
1 - В?дсутн?сть логомарки, яка б передавала меседж про над?йний захист в?д води;
2 - Занадто узагальнений дескриптор;
3 - Стил?стично застар?л? кольоров? та граф?чн? р?шення;

 

 

 

 

При розробц? логомарки ми вир?шили зобразити безсил?сть стих?? води перед як?сною г?дро?золяц??ю. Для цього використали в?дпов?дн? кольори: син?й - вода, червоний - л?н?я захисту. Також додали дескриптор, який ф?нал?зу? логотип загалом.

 

дею протистояння г?дро?золяц?? KRYS стих?? ми розвинули ? розробили ф?рмовий паттерн, який склада?ться з по?днання червоних, б?лих та син?х л?н?й. ?х по?днання в р?зних комб?нац?ях на вс?х нос?ях показу? над?йн?сть г?дро?золяц?? KRYS в протид?? стих??.

 

 

Залишити заявку

Опиш?ть завдання б?знесу, яке необх?дно вир?шити