AvtoLady

AvtoLady - курси вод?ння виключно для ж?нок, у яких ? права, але нема? впевненост? у вод?нн?. ?х особлив?сть у тому, що серед ?нструктор?в теж лише ж?нки.

Кл??нт AvtoLady

Задача

Генерац?я л?д?в/заявок за допомогою ?нтернет-реклами.

Оск?льки автокурси присутн? в б?льшост? великих м?ст Укра?ни, було прийнято р?шення п?д кожне м?сто створити окремий ленд?нг.

Варто зазначити, що ран?ше н?яких рекламних активностей у компан?? не було.

Р?шення

У першу чергу була налаштована анал?тика (в Google Analytics налаштували ц?ль - отримання заявки) для в?дстежування ефективност?.

При побудов? аккаунту в Google Adwords (?нструмент - контекстна реклама) ми п?шли по стратег?? максимально? сегментац?? ключових запит?в на р?зн? групи ключовик?в.

Також було прийнято р?шення зад?яти ретаргетинг у Facebook та Instagram, для того аби користувач?, що в?дв?дали сайт, мали можлив?сть зак?нчити конверс?ю ?з соц?ально? мереж?. По досв?ду минулих проект?в, цей ?нструмент показав високу ефективн?сть.

Результати

  • прир?ст продаж?в +70%
  • зростання конверс?? +54%

Залишити заявку

Опиш?ть завдання б?знесу, яке необх?дно вир?шити