Шаблон ц?нн?сно? пропозиц??

Для того, аби б?знес розвивався ? приносив прибутки, запропонован? товар чи послуга мають максимально задовольняти споживача. Чим б?льше продукт наближений до ?деальних оч?кувань користувача, тим б?льша в?рог?дн?сть хороших в?дгук?в, повторно? покупки ? поради друзям.

Отже, перш н?ж виходити на будь-який ринок, необх?дно досконально вивчити ц?льову аудитор?ю та ?п?д?гнати? товар/послугу п?д ?? запити.

Саме для цього використовують Value Proposition Canvas (дал? – VPC) – Шаблон ц?нн?сно? пропозиц??. В?н в?добража? в?дпов?дн?сть м?ж завданнями, що вир?шу? користувач за допомогою товару/послуги та ц?нн?сними характеристиками цього товару/послуги.

VPC – це розширена схема двох блок?в Шаблону б?знес-модел?.

За допомогою VPC анал?зують зв’язок м?ж блоками ?Ц?нн?сн? пропозиц??? та ?Сегменти споживач?в?. ?ншими словами, продукт буде затребуваний, лише якщо вир?шуватиме певну проблему.

Сутн?сть блоку ?Сегменти споживач?в? не може бути скоригована компан??ю. Головне завдання – пост?йно стежити за зм?нами в повед?нц? кл??нт?в та шукати ?х причини. Блок ?Ц?нн?сн? пропозиц??? форму?ться залежно в?д оч?кувань споживач?в.

Усп?х б?знесу залежить в?д р?вня в?дпов?дност? двох блок?в.

 

Блок ?Сегменти споживач?в?

Проф?ль споживача склада?ться з трьох елемент?в.

П?д задачами споживача розум??мо бажання, як? в?н прагне задовольнити, проекти, як? необх?дно реал?зувати або проблеми, що потребують р?шення.

Задач? под?ляються на :

 • Функц?ональн? – конкретне завдання
 • Соц?альн? – пов’язан? з формуванням образу особистост? в очах оточення
 • Особист?сн?/Емоц?йн? – прагнення д?йти до певного емоц?йного стану (в?дчуття безпеки, стан спокою чи навпаки вибух емоц?й тощо).

Важливо розум?ти, наск?льки дана задача важлива для споживача. Чим вище р?вень важливост?, тим б?льшим буде задоволення в?д продукту.

Проблеми або бол? споживача в?дображають перешкоди, ризики, витрати чи переживання, як? пересл?дують споживача перед, п?д час чи п?сля виконання задач.

Вигоди – результати та переваги в?д використання продукту. Сюди можна в?днести економ?ю, зручн?сть, позитивн? емоц?? та соц?альн? вигоди. ?сну? чотири категор?? вигод:

 • Необх?дна – базова вигода, на яку розрахову? споживач
 • Оч?кувана – вигода, яко? прагне споживач, хоча може об?йтися ? без не?
 • Бажана – вигода, що виходить за рамки оч?кувань, якоюсь м?рою другорядна для споживача, проте ?? наявн?сть стане при?мним бонусом
 • Неоч?кувана – вигода, про ?снування яко? споживач нав?ть не здогадувався

Найц?нн?шим для споживача на етап? придбання буде продукт, що включа? перш? три вигоди. Якщо ж в процес? використання, споживач додатково в?дкри? для себе неоч?кувану вигоду, можна впевнено розраховувати на його лояльн?сть.

 

Визначення проф?лю споживача

Перш за все, необх?дно опиратися на думки ? почуття ц?льово? аудитор??. Бачення менеджера може не сп?впадати з реальною ситуац??ю. Тому важливо провести опитування чи анкетування для виявлення задач, проблем та оч?куваних вигод.

Також необх?дно ранжувати ус? задач? проблеми та вигоди, щоб зрозум?ти, як? з них ? першочерговими, а як? другорядними.

 

Блок ?Ц?нн?сн? пропозиц???

Карта ц?нност? також розгляда?ться з трьох позиц?й.

Товар чи послуга – перел?к асортименту та характеристика кожного товару/послуги.

Типи:

 • Матер?альн?
 • Нематер?альн?
 • Цифров?
 • Ф?нансов?

Фактори допомоги визначають як саме товар/послуга допомагають вир?шити проблеми споживача. Не варто винаходити суперпродукт, що вир?шить одразу вс? проблеми, зазначен? у проф?л? споживача. Найб?льш ц?нн? продукти направлен? на вир?шення нагальних проблем. Тому краще розробити пропозиц?ю, яка якнайкраще вир?шить одну-дв? найпекуч?ших проблеми.

Фактори вигоди демонструють як товар/послуга забезпечують оч?куван?, бажан? та неоч?куван? результати ? переваги. Знову ж таки не треба гнатися за повним задоволенням ус?х вигод, оч?куваних споживачем. Обирайте найб?льш значущ? з них ? фокусуйтеся на якост?, а не к?лькост?.

 

Максимальна в?дпов?дн?сть

Основна мета створення VPC – наближення товару/послуги до ?деальних для споживача. Звичайно, досягти 100% в?дпов?дност? неможливо, проте необх?дно докласти ус?х зусиль, щоб зробити продукт максимально привабливим.

На перший погляд, зда?ться, що описати схему п?д власний б?знес просто, але в реальност? виника? багато проблем ? сп?рних питань.

Важливо пам’ятати, що портрет споживача – це не накиданий маркетологом на скору руку перел?к його характеристик. Необх?дно ретельно вивчити ц?льову аудитор?ю, ?? страхи ? оч?кування. Так само не одразу прийде ?дея ??деального р?шення?. ?Для знаходження балансу потр?бно провести тестування р?зних вар?ац?й продукту/послуги.

Якщо продукт уже ?сну?, в?рог?дно, спочатку схема буде розбалансована. Для того аби триматися на ринку необх?дно досягти в?дпов?дност? м?ж проблемою та ?? р?шенням. Але ? це не гарантуватиме 100% усп?х. Лише пост?йний мон?торинг зм?н уподобань споживач?в та удосконалення товару/послуги дозволять витримувати ринкову конкуренц?ю.

a级片-免费毛片a-在线观看