Як швидк?сть завантаження стор?нки вплива? на показник в?дмови?

Фах?вц? Pingdom закотили рукава ?, проанал?зувавши величезн? обсяги даних, виявили, що лише за останн?й р?к середн?й розм?р веб-сайту зр?с на 900 Кбайт пор?вняно з 2016, а обсяги в?део-контенту виросли на 300%.

Можна припустити, що за рахунок цього феноменального зростання розм?ру стор?нки зб?льшу?ться час завантаження. То чи пом?тний негативний вплив на залучен?сть користувач?в, оск?льки ?м доводиться чекати ще довше, поки завантажиться весь вм?ст?

Наск?льки реальн? контрольн? показники швидкост??

Ус?м в?домо, що час завантаження веб-стор?нки ма? триматися на позначц? не б?льше 2 секунд. Такий еталон ?снував з 2015 року. Представник Google Джон Мюллер, зазнача?, що саме ст?льки б?льш?сть в?дв?дувач?в готов? чекати завантаження стор?нки. Вих?д за меж? ставить вас п?д загрозу.

На основ? м?льйон?в тест?в швидкост? завантаження веб-сайту, було виявлено, що середн?й час завантаження веб-стор?нки становить 3,21 секунди.

Якщо середн?й час завантаження стор?нки б?льш н?ж на секунду перевищу? ?деал, чи лишаються 2 секунди реальним ор??нтиром? Секунда зда?ться не такою вже ? затримкою, але з точки зору завантаження стор?нки, вона може значно вплинути на результат.

За даними, отриманими в?д Visitors Insights, як зразок для сегменту веб-сайт?в електронно? торг?вл?, ми проанал?зували зв’язок м?ж тим, ск?льки часу потр?бно для повного завантаження веб-стор?нки, та показником в?дмов.

Не диву?, що час завантаження стор?нки безпосередньо вплива? на показник в?дмов.

Наведений вище граф?к показу?, що середн?й показник в?дмов для стор?нок, завантаження яких трива? 2 секунди становить 9%. Якщо ж час завантаження перевищу? 3 секунди, показник в?дмов зроста? ? для 5 секунд сяга? уже 38%.

Фах?вц? з?брали вс? показники в?дмов для кожно? секунди, необх?дно? для повного завантаження стор?нки нижче:

Показник в?дмов для цього сегменту зб?льшився на 73%. Ц?каво, що невеликий в?дсоток в?дв?дувач?в не покидають стор?нку, ск?льки б вона не завантажувалася, що говорить про лояльн?сть.

Трохи здивувало те, що ?сну? пряма кореляц?я м?ж тривал?стю завантаження веб-стор?нки та к?льк?стю в?дв?дувач?в, як? готов? цього чекати.

Незважаючи на те, що 2-секундний тест – це чудовий метод покращення роботи веб-стор?нок, в?н не ? ун?версальним. Не кожна стор?нка може завантажуватися менше н?ж за 2 секунди, а тривале завантаження не означа?, що ваш сайт буде мати високий показник в?дмов.

Встановлення показника в?дмов у контекст?

Спершу прояснимо, що насправд? означа? р?вень в?дмов. Показник в?дмов – це в?дсоток в?дв?дувач?в, як? заходять на певний сайт, а пот?м залишають його, тобто “в?дмовляються”, зам?сть того, щоб перейти на ?нш? стор?нки цього ж сайту.

На показник в?дмов вплива? багато фактор?в. Розд?лимо ?х на фактори, пов’язан? з д?яльн?стю або фактори, пов’язан? ?з вм?стом.

Б?льш?сть причин, чому в?дв?дувач покида? стор?нку, криються у незручност? ?? дизайну або поганому контент?.

Мон?торинг досв?ду к?нцевого користувача, як, наприклад, “Статистика в?дв?дувань”, допомага? зрозум?ти, що саме вплива? на показник в?дмов, визначаючи, на яких стор?нках ста?ться в?дмова та що ?? виклика?.

П?сля визначення шлях?в оптим?зац?? сво?? стор?нки, ви можете звести час завантаження до м?н?муму.

Фокусуйтеся на задоволенн? в?дв?дувач?в

2-секундний час завантаження може бути досягнутий для певних стор?нок, але реальн?сть поляга? в тому, що для багатьох це не так. Статистика в?дв?дувач?в показу?, ск?льки користувач?в сайту задоволен?, а ск?льки розчарован? часом завантаження.

Час завантаження в 2 секунди може не бути основною ц?ллю для вашо? стор?нки, але в?н важливий для того, щоб 70% ваших в?дв?дувач?в були задоволен?.

Техн?чна ефективн?сть стор?нки, як ? ран?ше, ? житт?во важливою для забезпечення належного досв?ду в?дв?дувач?в, оск?льки в?н гаранту?, що вм?ст стор?нки в?дпов?да? запитам в?дв?дувач?в. Саме тому оптим?зац?я сайту повинна бути ор??нтована на наданн? хорошого контенту якнайшвидше, нав?ть якщо ця швидк?сть ? перевищу? 2 секунди.

 

За матер?алами royal.pingdom.com/

a级片-免费毛片a-在线观看